Baile an Fheirtéaraigh, Trá Lí, Co. Chiarraí. | Fón: 00 353 (0)66 9156100 | Facs: 066 9156348 | Rphost: cfcd@cfcd.ie

 

 

South West Gnó Skillnet

Is gréasán traenála neamhbhrabúsach é Skillnet Ghaeltachtaí na Mumhan atá á mhaoiniú ag an gClár Náisiúnta Traenála Skillnets. Cuireann an gréasán roimhe bonn a chur faoi chothú agus fás na gcomhlachtaí atá ann cheana, agus faoi fhorbairt chomhlachtaí nua i gCúige Mumhan trí thionscnaimh thábhachtacha straitéiseacha a chur ar fáil sa traenáil agus sa ghréasánú.

South West Gnó Skillnet,
Baile an Fheirtéaraigh,
Trá Lí,
Co. Chiarraí

Fón: (066) 9156100 / 087 6975008
Facs: (066) 9156348
Ríomhpost: info@southwestgno.com
Suíomh Idirlín:  www.southwestgno.com

 

© Comharchumann Forbartha Chorca Dhuibhne Teo. 2000 - 2022 | English Version

Website Design: Eigon Solutions