Baile an Fheirtéaraigh, Trá Lí, Co. Chiarraí. | Fón: 00 353 (0)66 9156100 | Facs: 066 9156348 | Rphost: cfcd@cfcd.ie

 

 


The Irish Heritage Council
Údarás na Gaeltachta
Tá gníomhaíochtaí an Údaráis dírithe tríd is tríd, ar leas phobal na Gaeltachta a fheabhsú.
Comharchumann Turasóireachta Chorca Dhuibhne
Suíomh Idirlín Cháirde Éanlaithe Éireann

Radio na Gaeltachta
Institiúid Theicneolaíochta Thrá Lí.

Coláiste Íde
Meánscoil lánGhaelach chónaithe do chailíní i nDaingean Uí Chúis, Co. Chiarraí

 

 

© Comharchumann Forbartha Chorca Dhuibhne Teo. 2000 - 2024 | English Version

Website Design: Eigon Solutions