Baile an Fheirtéaraigh, Trá Lí, Co. Chiarraí. | Fón: 00 353 (0)66 9156100 | Facs: 066 9156348 | Rphost: cfcd@cfcd.ie

 

 

Gan an tacaíocht a fhaigheann Comharchumann Forbartha Chorca Dhuibhne ó na heagraisí seo a leanas, ní bheadh ar a chumas go leor des na scéimeanna a gcuirfear síos orthu anseo, a reachtáil:

Roinn Gnóthaí Pobail, Tuaithe & Gaeltachta

 

 

Údarás na Gaeltachta

 

 

An Chomhairle Ealaíon

 

 

An Roinn Oideachais & Eolaíochta

www.education.ie

 

An Chomhairle Oidhreachta

 

  Seirbhísí Oideachais Chiarraí

 

FÁS

 

Meitheal Forbartha na Gaeltachta

 

 

 

© Comharchumann Forbartha Chorca Dhuibhne Teo. 2000 - 2022 | English Version

Website Design: Eigon Solutions