Baile an Fheirtéaraigh, Trá Lí, Co. Chiarraí. | Phone: 00 353 (0)66 9156100 | Fax: 066 9156348 | E-mail: cfcd@cfcd.ie

 

 

Comharchumann Forbartha Chorca Dhuibhne is grateful to the following organisations for their support:

Roinn Gnóthaí Pobail, Tuaithe & Gaeltachta

 

 

Údarás na Gaeltachta

 

 

An Chomhairle Ealaíon

 

 

An Roinn Oideachais & Eolaíochta

www.education.ie

 

An Chomhairle Oidhreachta

 

  Seirbhísí Oideachais Chiarraí

 

FÁS

 

Meitheal Forbartha na Gaeltachta

 

 

 

© Comharchumann Forbartha Chorca Dhuibhne Teo. 2000 - 2023 | Leagan Gaeilge

Website Design: Eigon Solutions