Baile an Fheirtéaraigh, Trá Lí, Co. Chiarraí. | Fón: 00 353 (0)66 9156100 | Facs: 066 9156348 | Rphost: cfcd@cfcd.ie

 

 

Bunaíodh Comharchumann Forbartha Chorca Dhuibhne Teo. sa bhliain 1967 chun saol sóisialta, eacnamaíochta agus cultúrtha phobal Chorca Dhuibhne a fhorbairt is a fheabhsú. ‘Sí leithinis Chorca Dhuibhne, ina bhfuil an pobal Gaeltachta is mó i gCúige Mumhan, an leithinis is sia ó thuaidh i gContae Chiarraí. Ó 1967 i leith bhí ról lárnach ag an gComharchumann i bhforbairt gheilleagar na leithinse, ag feidhmiú thar ceann a gcuid scairshealbhóirí agus ag gníomhú ar son phobal Chorca Dhuibhne

Ó am a bhunaithe, bhí an Comharchumann ag iarraidh tógáil a dhéanamh ar na hacmhainní nadúrtha sa cheantar agus an oiread deiseanna ioncaim agus fostaíochta ab fhéidir a thapú. Siar sna seascaidí, bhí béim ar leith ar thionscail na talmhaíochta agus na hiascaireachta agus bhí sé mar pholasaí díriú isteach ar riachtanais na bhfeirmeoirí áitiúla. Ach tá scóip na heagraíochta leathnaithe amach ós na seachtóidí is na hochtóidí. Sa lá atá inniú ann, tá an earnáil oideachais agus oiliúna mar phríomh-mhargadh ag Comharchumann Forbartha Chorca Dhuibhne.

Léiriú é seo ar an athrú búnúsach atá tagtha ar gheilleagar na leithinse agus, go deimhin, ar an athrú atá tagtha ar fhormhór na gceantar Gaeltachta ar fuaid chósta an iarthair. Léiríonn sé freisin, go raibh an Comharchumann in ann na hathruithe seo a láimhseáil go héifeachtach agus stráitéis fhorbartha an Chomharchumainn a chur in oiriúint dos na deiseanna agus na riachtanaisí forbartha de réir mar a bhí athrú ag teacht ar an saol sóisialta agus eacnamaíochta. Tá príomhoifig Chomharchumann Forbartha Chorca Dhuibhne lonnaithe i mBaile an Fheirtéaraigh, ocht míle laistiar de bhaile an Daingin. Fé cheithre cinn de fhochomhlachtaí a deintear imeachtaí uile an Chomharchumainn a reachtáil: Comharchumann Forbartha Chorca Dhuibhne, Coláistí Chorca Dhuibhne (1969), Oidhreacht Chorca Dhuibhne (1980) agus Dovinia Teo. (1993).

 

© Comharchumann Forbartha Chorca Dhuibhne Teo. 2000 - 2024 | English Version

Website Design: Eigon Solutions