Baile an Fhirtéaraigh, Trá Lí, Co. Chiarraí. | Fón: 00 353 (0)66 9156100 | Faics: 066 9156348 | R-Phost: cfcd@cfcd.ie

 

 

I gceantar Ghaeltachta Chorca Dhuibhne atá suite ar leithinis Iarthar Chiarraí is féidir le daltaí an Ghaeilge, ár dteanga ársa seanda a fhoghlaim. Gan amhras blais an traidisiún, cultúr láidir agus oidhreacht pobal na Gaeltachta.

Tá oifigí Choláistí Chorca Dhuibhne i mBaile an Fheirtéaraigh. Tá sé ar an bhfód le daichead bliain anuas. Is fo-chomhlacht é de Chomharchumann Forbartha Chorca Dhuibhne, eagras pobail Gaeltachta a bunaíodh i 1966.

Coláistí Chorca Dhuibhne,
Baile an Fheirtéaraigh,
Trá Lí,
Co. Chiarraí.

Fón: (066) 9156100
Facs:     (066) 9156348
Ríomhpost:  eolas@colaiste.ie
Suíomh Idirlín:  www.colaiste.ie

 

© Comharchumann Forbartha Chorca Dhuibhne Teo. 2000 - 2023 | English Version

Website Design: Eigon Solutions